rekon-gasservice-heemskerk-slide-cvketel-vloerverwarming-1

Vloerverwarming reinigen in Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk e.o.

Werkt uw vloerverwarming niet meer naar behoren? Dan is wellicht het spoelen of reinigen van uw cv-installatie noodzakelijk. Dit kan Rekon Installatietechniek uit Heemskerk prima voor u uitvoeren. Ons werkgebied betreft Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Velsen, Wormerveer en omgeving. Maar het spoelen of reinigen van vloerverwarming systemen doen we door heel Nederland.

Spoelen en reinigen is nodig wanneer:

  • Een radiator niet in zijn geheel warm wordt;
  • Vloerverwarming niet meer op de juiste temperatuur komt;
  • Storingen aan de verwarmingsinstallatie blijvend terugkeren.

Dergelijke klachten ontstaan door verstoppingen in niet-diffusie dichte buizen of leidingen. De zuurstof in de omgeving dringt door deze buizen heen en komt in contact met het water dat door de buizen/leidingen loopt waardoor magnetietvorming ontstaat. Dit proces van magnetietvorming resulteert in een ophoping van zwart slib in de installatie waardoor diverse componenten defect kunnen raken en de kans op storingen fors toeneemt.


Voordelen van de spoel- en reinigingstechniek:

 (eventueel met zuurstofafbrekend middel):

  • optimaliseren van de circulatie in het systeem;
  • juiste warmteafgifte behalen, wat een energiebesparing kan opleveren
    van 15 tot 20%;
  • langere levensduur installatie;
  • voorkomen van onnodige storingen en de daarbij horende kosten

Neem contact op

Rekon gasservice Heemskerk vloerverwarming reinigen

Waar komen deze klachten dan vandaan?

Het blijkt dat de oorzaak gezocht dient te worden in het gevolg van de kwaliteit van het cv-water en de aanwezigheid van niet gewenste vaste deeltjes hierin. Deze deeltjes, die in verschillende samenstellingen en hoeveelheden kunnen voorkomen, worden veelal kortweg “slib” genoemd.

Herkomst van slib

Slib is een verzamelnaam voor alle ongewenst in het cv-water aanwezige vervuiling in vaste vorm: Allereerst heeft men te maken met slib dat tijdens de installatie in het systeem terecht is gekomen. Te denken valt hierbij aan bouwvuil, laskorrels, zand, etc. Door het op- en bijvullen van het systeem met (meestal) leidingwater ontstaan er chemische reacties van de in het water aanwezige zouten en gassen onderling en met het installatiemateriaal. Ook dit veroorzaakt slib. Afhankelijk van de toegepaste installatiematerialen en opbouw van het systeem, is toetreding van zuurstof (door ijzeroxiden bestaan in twee vormen:

Fe2O3: rode roest, ontstaat bij een overmaat aan zuurstof, en
Fe3O4: zwarte roest (magnetiet), ontstaat bij een relatief kleine hoeveelheid zuurstof.

Meten is weten!

Bij gebruik van ander water dan leidingwater (bijvoorbeeld bron- of zelfs slootwater) kunnen ook nog andere soorten slib ontstaan (bijvoorbeeld het slib dat door bacteriën veroorzaakt wordt).
Snelle analyse ter plekke van het water van een centrale verwarmingssysteem
Test op de belangrijkste parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden

Gevolgen van slib

De hardheid van het eerste vulwater veroorzaakt vooral op het heetste punt van de installatie (de ketel, warmtewisselaar) een afzettingslaagje van kalk. De hoeveelheid kalk is natuurlijk sterk afhankelijk van de waterhardheid ter plaatse, echter veroorzaakt die in Nederland slechts op weinig plaatsen al te grote problemen. Als de installatie vaak moet worden bijgevuld worden de problemen groter. Een te sterke kalkafzetting veroorzaakt lawaaiklachten en omdat kalkafzettingen sterk isolerend zijn, ontstaat het gevaar van oververhitting, met als mogelijk gevolg het scheuren van het metaal. Deze problematiek speelt zich grotendeels af op het heetste punt en zal in de rest van het systeem weinig invloed hebben. Kalk geeft dus slechts in mindere mate een slibprobleem. De grootste probleemveroorzaker in de installatie is namelijk het corrosieslib     

Systeemreiniging

Reinigen is alleen uitvoerbaar in systemen die relatief makkelijk te spoelen zijn, dus meestal de kleinere (huis)installaties. Zeker bij gebruik van reinigingsmiddelen is het noodzakelijk dat een dergelijke spoeling goed uitgevoerd wordt om ook het reinigingsmiddel weer te verwijderen. Spoelapparaten (zie foto 1) zorgen voor een optimale werveling in het systeem en kunnen de spoeling vergemakkelijken en versnellen.

Voor en na de behandeling controleren wij de werking met een inspectie warmtebeeldcamera.


Protectie voor de nieuwe of schone installatie:

Fernox Cleaner

De Fernox Cleaner F3 is een snel en efficiënt pH neutraal reinigingsmiddel voor cv-installaties. De cleaner is zo samengesteld om alle vervuiling, oxidatieslib en kalkschilfers te verwijderen uit bestaande installaties ongeacht de ouderdom ervan. De cleaner wordt tevens gebruikt bij een reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling van nieuwe cv-installaties, voor de verwijdering van soldeervloeimiddelresten en andere vervuiling.

Fernox Protector

De Fernox Protector F1 geeft een duurzame bescherming van de volledige cv-installatie tegen interne corrosie (oxidatieslib en magnetiet) en kalkschilfervorming. Het voorkomt corrosie van alle gebruikelijke metalen in de cv-installatie met name plaatstaal, koper en koperlegeringen, en aluminium en aluminiumlegeringen. Geschikt voor alle types van installaties en ketels.

Fernox Biocide

Biocide om bacteriële vervuiling te voorkomen in huishoudelijke cv-installaties en koelwatersystemen.

Wilt u uw vloerverwarming systeem laten reinigen? Neem dan contact op met Rekon Installatietechniek. Wij zijn werkzaam in de omgeving van Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Velsen en Wormerveer. Vloerverwarming systemen reinigen of spoelen doen we in heel Nederland.

Neem contact op

Rekon gasservice Heemskerk vloerverwarming reinigen

Top